Arüe-Ithorrotze-Olhaibi

Saint Just ermita, Olhaibi

Château de Abbadie
Abadie jauregia, Ithorrotze
Tipo de monumento: Jauregia. Municipio: Arüe-Ithorrotze-Olhaibi. Siglo: No disponible. Estado: Ona.
Ascension du Christ
Ascension eliza, Ithorrotze
Tipo de monumento: Eliza. Municipio: Arüe-Ithorrotze-Olhaibi. Siglo: XIX. Estado: Nahiko ona.
Saint Just
Saint Just ermita, Olhaibi
Tipo de monumento: Ermita. Municipio: Arüe-Ithorrotze-Olhaibi. Siglo: XVII. Estado: Ona.
Château de Joantho
Château de Joantho jauregia, Arüe
Tipo de monumento: Jauregia. Municipio: Arüe-Ithorrotze-Olhaibi. Siglo: No disponible. Estado: Ona.
Chapelle du Château de Joantho
Château du Joantho ermita pribatua, Arüe
Tipo de monumento: Ermita. Municipio: Arüe-Ithorrotze-Olhaibi. Siglo: No disponible. Estado: Suntsitua.