Ultzama

Etxea, Arraitz

Etxea, Auza

Eliza eta elizetxea, Eltzaburu

Etxea, Alkotz

Etxea, Iraizotz

Etxea, Zenotz

Etxea, Urritzola

Etxea, Eltso

Etxea, Gerendiain