Milagro

Cuadrado
Cuadrado jauregia, Milagro
Tipo de monumento: Jauregia. Municipio: Milagro. Siglo: XVII. Condition: Nahiko ona.
Carrillo
Carrillo jauregia, Milagro
Tipo de monumento: Jauregia. Municipio: Milagro. Siglo: XVII. Condition: Ona.
Nuestra Señora del Patrocinio
Nuestra Señora del Patrocinio basilika, Milagro
Tipo de monumento: Basilika. Municipio: Milagro. Siglo: XVIII. Condition: Ona.
Nuestra Señora de los Abades
Nuestra Señora de los Abades eliza, Milagro
Tipo de monumento: Eliza. Municipio: Milagro. Siglo: XVI. Condition: Ona.