Azagra

Tipo de monumento: Ermita. Municipio: Azagra. Siglo: XIV. Condition: No disponible.
Tipo de monumento: Basilika. Municipio: Azagra. Siglo: XVII. Condition: No disponible.
Tipo de monumento: Eliza. Municipio: Azagra. Siglo: XVI. Condition: No disponible.