Eta edukia aldatu edo ezabatu nahi badut?

Erabiltzaileek erantsitako eduki gehiena (orriak, argazkiak, oharrak) bere izenean gordeta gelditzen da eta nahi duenean ezabatu dezake, baldin eta gainontzeko erabiltzaileei eragozpenik sortzen ez badie. Esaterako, mendi berria erantsiz gero, mendiaren orria ez da ezabatuko, gainontzeko erabiltzaileek erabili egingo dutelako (bertan egonak diren ala ez markatzeko esaterako), baina nork bere argazkiak noiznahi ezabatu ahal izango ditu.